DLA KONSERWATYSTÓW

polskich, narzędziem historii w tworzeniu narodu było państwo. Ale oba te twierdzenia miały w Pol­sce funkcję odmienną, tylko one mogły być uzasad­nieniem programu przywrócenia Polski w granicach przedrozbiorowych. Odmienny kształt i odmienną funkcję miało również (i w konserwatyzmie innych krajów występujące) twierdzenie, że naród nie skła­da się z atomów-jednostek, lecz z grup społecznych. Twierdzenie, że te grupy to dawne „stany” prze­kształcane w „zawody”, służyło utrzymaniu przewa­gi najpierw ziemiańsko-szlacheckiej, potem ziemiańsko-burżuazyjnej, miało służyć uzasadnieniu rozsze­rzenia składu tej grupy na zamożniejsze chłopstwo. Twierdzenie, że naród składa się z grup etnicznych, miało zarówno uzasadnić program włączenia ziem ukraińskich, białoruskich, litewskich, jak i utrzyma­nia przewagi tej grupy, która jest w pełni ukształ­towanym „narodem historycznym”, polskiej.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.