COFANIE ŻYWIOŁU

W początkach XIX w. kończy się cofanie żywiołu polskiego na rzecz nie­mieckiego, na zachodzie później mamy tylko wyło­my, korytarze niemieckie, głównie jako następstwo kolonizacji obcym elementem, a nie germanizację ludu polskiego; od początków XIX w. kończy się niemal proces „ruszczenia się” chłopów polskich rozsianych we wschodnich województwach I Rze­czypospolitej. Jedno i drugie świadczy, że coś w świadomości narodowej chłopa polskiego się zmieniło. A nie można także ruchów chłopskich, najbardziej nawet radykalnych, a antyszlacheckich, uważać za pozbawione wszelkiego związku ze świa­domością narodową. Szela tworzy polski, antyszla- checki samorząd wiejski na opanowanych przez sie­bie terenach, a nie samorząd austriacki.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.