CHŁOPSKA WIEŚ

Chłopska wieś rozwarstwia się od końca w. XVIII coraz bardziej, ale równocześnie długo pozostaje jednolita w stosunkach z innymi grupami społecz­nymi, zwłaszcza z dworem szlacheckim. Cementem tej trwającej solidarności jest zarówno stopniowość i długotrwałość procesu uwłaszczania i zrównania w prawach, a więc włączania w społeczeństwo burżuazyjne — jak i „pruska droga do kapitalizmu”, czyli zachowanie folwarku jako przeważającego go­spodarczo, społecznie i politycznie nad wsią. Soli­darność chłopska nie istnieje tam, gdzie wielki wła­ściciel ziemski jest na wsi nieobecny (Anglia) lub gdzie został tak osłabiony, że nie jest już czynni­kiem przeważającym (Francja), trwa tam, gdzie obok chłopa przetrwał folwark.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.