CAŁA POTĘGA

Cała potęga spoczywa w ludzie warszawskim, to jest w cechach i szu­brawcach. Są to prawdziwi rewolucjoniści, nic nie mają do stracenia.” Szubrawcy to w terminologii polskiej od XVI w. to samo co „hultaje”, „ludzie luźni”, którzy wyszli poza ramy jakiegokolwiek stanu, a więc zalążek znacznej części formującego się proletariatu.Widział to także Tadeusz Krępowiecki, gdy pisał, iż „kasta miejska tym się różni od kasty szlachec­kiej w dzisiejszym stanie Europy, że ta ludowi każe na siebie w ziemi, tamta w warsztacie pracować”. W tym samym kierunku szły Gromady Ludu Pol­skiego, stwierdzając, że „z wyrobników, parobków, bezgruntowców składa się większość ludu naszego”. Krępowiecki, i Gromady wyprzedzały niejako określenie’ „lud pracujący miast i wsi”. Realizm spojrzenia na szlachtę, realizm spojrzenia na stan świadomości narodowej chłopów w trzydziestych latach XIX w. łączył się tu z przecenianiem na ten okres roli. elementów plebejskich i proletariackich, ale był trafnym spojrzeniem w dalszą przyszłość.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.