BURŻUAZJA MIEJSKA

Burżuazja miejska przepro­wadziła swe podstawowe postulaty społeczne: rów­ność wobec prawa, wolność własności i obrotu gos­podarczego, likwidację przedziałów stanowych. I ona, i ziemianie zabezpieczyli swe pozycje polityczne.’ Tam gdzie istniały parlamenty, podział wyborców na grupy, oddający przewagę posiadającym, zneutrali­zował ewentualne skutki rozszerzenia praw politycz­nych na drobnych posiadaczy czy nieposiadających. Wszędzie tę samą funkcję spełniała represja poli­cyjna. Istniejący podział własności daje im klasową „dyktaturę gospodarczą”. Istniejący ustrój polityczny, nawet wtedy gdy absolutystyczny, odsuwa ich od udziału we władzy lub gdy antypolski, zwalcza ich jako Polaków — niemniej jest umocnieniem ich sta­nowiska jako właścicieli.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.