BUDŻETY SAMORZĄDOWE

Oprócz budżetu państwa, uchwalanego corocznie przez Sejm, swoje budżety uchwalają wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Na system budżetowy składa się więc ponad 2800 budżetów różnych podmiotów — od państwa po najmniejszą gminę. Jednak nawet te 2800 budżetów nie obejmuje wszystkich środków publicznych. W dalszych rozdziałach pokażemy jak znaczne kwoty środków publicznych wydatkowane są poza budżetami. Dane o wykonaniu budżetu państwa i budżetów samorządowych nie dają więc pełnego obrazu stanu fi­nansów publicznych. Jeśli planowane dochody są większe od planowanych wydatków, a więc gdy planujemy osiągnięcie nadwyżki budżetowej, plan przychodów i rozcho­dów określa przewidywane rozdysponowanie nadwyżki.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.