BUDŻET PAŃSTWA

Najważniejszym instrumentem zarządzania środkami publicznymi jest budżet — uchwalany przez organ stanowiący podmiotu sektora finansów publicznych plan finansowy, obejmujący plan dochodów budżetowych i plan wydatków budżetowych oraz plan przychodów i rozchodów, w przy­padku gdy planowana kwota dochodów budżetowych nie jest równa kwocie planowanych wydatków, zawierający: planowane operacje związane z zaciąganiem i spłatami długu pu­blicznego,planowane wpływy z prywatyzacji mienia należącego do podmiotu, dla którego uchwalany jest budżet,planowane operacje związane z udzielaniem pożyczek ze środków publicznych i spłatami tych pożyczek.W Polsce nie ma jednolitego budżetu, obejmującego wszystkie docho­dy publiczne i wszystkie wydatki publiczne. 

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.