BEZ OPARCIA

Rezygnując ze zbrojnej, bez oparcia się na jakimś państwie, walki o niepodległość, odraczając jej od­zyskanie do sprzyjającej ich zdaniem sytuacji, kon­serwatyści precyzują swe pojęcie narodu i będącą wnioskiem z tego pojęcia koncepcję państwa. Przy­kładem Aleksander Wielopolski, ten, który aż do pojawienia się „stańczyków” najwięcej na polskiej myśli konserwatywnej zaważył, a i na nich wywarł wpływ znaczny. Nauczycielami jego byli przed i porewolucyjni konserwatyści i liberałowie, akcep­tujący do pewnego punktu dokonujące się przemia­ny, spotykamy u niego nazwiska Montesąuieu, de Lolme’a, z Anglików Benthama, Burke’a, z Niem­ców Savigny’ego i Gorresa, nie ma reakc jonistów, jak Haller, francuskich kontrrewolucjonistów, jak de Maistre. Ich poglądy konfrontuje on z dziejami własnego narodu, z sięgnięciem do jego historii. Ogólne pojęcia, ogólny kierunek są niejako wska­zówkami metodologicznymi dla oceny dziejów wła­snego narodu, szukania jego „istoty”, wyciągnięcia z tego wniosków.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.