Author Archive

Gra na giełdzie i inne sposoby inwestowania

Osoby, którym zależy, by zgromadzony przez nich majątek ulegał stałemu powiększaniu, mają dziś naprawdę szeroki wybór, a wśród wszystkich dostępnych opcji bez problemów odnajdą tę, która pozwoli im zarobić naprawdę dużo. Niewątpliwie najpopularniejszym sposobem na skuteczne inwestowanie swoich pieniędzy jest gra na giełdzie – nie bez powodu zajmuje się tym tak wiele osób, a na całym świecie funkcjonują giełdy papierów wartościowych. Grając na giełdzie nie możemy jednak zapominać o tym, że związane jest to ze sporym nieraz ryzykiem, a jedna nieprzemyślana lub po prostu nietrafiona decyzja może przynieść bardzo poważne konsekwencje. Da się ich jednak uniknąć, dysponując odpowiednim doświadczeniem oraz wiedzą z zakresu ekonomii, gospodarki oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek giełdowych. To z kolei sprawia jednak, że gra na giełdzie nie dla każdego jest równie opłacalnym i bezpiecznym zajęciem, aczkolwiek ci, którzy nie czują się na siłach, mogą poszukać doradcy, który przeprowadzi ich przez trudne początki.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.

Podstawa to dobry biznes plan

Gdy mamy już pomysł na swój i chcemy nawiązać współprace z jakimś przedsiębiorstwem musimy napisać biznes plan. Jest to forma reklamy i naszego spojrzenia na to wszystko. W nim tak naprawdę opisujemy wszystko opis tego czym będziemy się zajmować, kto będzie się czym zajmował, pieniądze przeznaczone na zakupy czyli miejsce, sprzęt, artykuły z których będziemy korzystać, personel, zyski i straty a przede wszystkim zarząd. W dobrze napisanym biznesplanie nie może zabraknąć kosztów związanych z reklamą i analizy Waszych przychodów i rozchodów na około 10 lat. Żeby to zrobić należy dobrze zbadać rynek. Można przeprowadzić ankiety, które pokażą nam czy ten biznes w ogóle się opłaci. Jeżeli nie to pomysł można zawsze zmienić. Jeżeli wprowadzacie coś nowego na rynek zyski będą dopiero po około 8 – 9 latach. Ponieważ każdy nowy produkt, musi przejść wiele badań, które są niezbędne do tego. Wszystkie te rzeczy należy oddać odpowiedniej organizacji w wersji papierowej. Biznes plan to wasza wizytówka na lepsze jutro.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.

Co rozumiemy pod pojęciem odpowiedzialności cywilnej

Samo pojęcie odpowiedzialności cywilnej jest bardzo szerokim, wieloskładnikowym systemem odpowiedzialności za wyrządzone szkody, w mieniu i nie tylko. Taka szkoda może powstać w wyniku działania danego podmiotu lub też w przypadku zaniechania przez ten podmiot pewnych czynności, do których był zobowiązany z mocy prawa czy też odpowiedniej umowy. W codziennym życiu zjawisko odpowiedzialności cywilnej kojarzy się nam najczęściej z światem motoryzacji, gdyż każdy pojazd mechaniczny powinien mieć tak zwane ubezpieczenie obowiązkowe OC. Obecnie coraz więcej jest dostępnych na polskim rynku rodzajów ubezpieczeń, przykładowo – lekarz ubezpiecza się na wypadek popełnienia błędu lekarskiego, przewodnik turystyczny ubezpiecza się na wypadek, że komuś z oprowadzanej grupy stanie się krzywda. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej często jest produktem powiązanym z innym, na przykład w sytuacji ubezpieczenia mieszkania można dobrać do tego ubezpieczenie sytuacji, gdy na przykład nasze dziecko wybije komuś szybę czy też nasz pies pogryzie kogoś.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.

Czy Polacy nauczyli się oszczędzać

Ostatnio bardzo dużo mówi się w naszym kraju o tym, żeby nie liczyć za bardzo na emerytury, gdyż w większości nie będą to kwoty satysfakcjonujące, należy więc szukać innych sposobów na zabezpieczenie się na późniejsze lata niż oczekiwać na kokosy z ZUS-u. Chyba Polacy wzięli to sobie trochę do serca, bo – jak wskazują ostatnie prognozy – zaczęliśmy więcej oszczędzać, chociaż i tak jeszcze nie w dostatecznym stopniu, jak uważają analitycy rynkowi. Wskazuje się na to, że w Polsce przez dziesiątki lat w wyniku kolektywizacji i sztucznego ustroju finansowego społeczeństwo nie nauczyło się oszczędzania, jednak obecnie odrabiamy tą lekcję. Nie jesteśmy aż tak oszczędni jak na przykład najbardziej zapobiegliwi w tym względzie w Europie Niemcy czy Szwedzi, jednak biorąc pod uwagę proporcje pomiędzy zarobkami a odkładanymi sumami pieniędzy (po odliczeniu od nich podatku) – jesteśmy obecnie narodem bardziej oszczędzającym niż na przykład Amerykanie, Kanadyjczycy czy Holendrzy. Nasze oszczędności – w różnej postaci – wynoszą już ponad 900 miliardów złotych i stale rosną.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.

Wymieniaj waluty przez internet

W ostatnich latach na rynku pojawiło się wiele usług, do których dostęp uzyskujemy przez internet. Jak nietrudno się domyśleć, większość z nich cieszy się wielką popularnością – korzystanie z nich jest niezwykle łatwe i wygodne, a dzięki minimalizacji ich kosztów, są one równie opłacalne dla właścicieli, co dla klientów. Jedną z nich, zdobywającą coraz większe uznanie są z całą pewnością kantory internetowe. Od swoich tradycyjnych odpowiedników odróżnia je przede wszystkim opłacalność zlecanych transakcji – ich właściciele mogą pozwolić sobie na to, by zaproponować nam znacznie niższą, niż w przypadku kantorów stacjonarnych czy banków marżę, poza tym kursy walut, po jakich odbywa się wymiana są aktualizowane niemal ciągle – dzięki temu możemy naprawdę dużo zaoszczędzić, dlatego też rozwiązanie to jest często wybierane przez osoby spłacające kredyt w obcej walucie – mogą one znacznie zmniejszyć swoje comiesięczne wydatki ponoszone w związku ze spłatą kolejnych rat swojej pożyczki, co w ciągu wszystkich lat daje naprawdę dobre rezultaty.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.

Czy płacimy podatki?

Szara strefa w Polsce mocno kwitnie. Nikt nie lubi płacić ogromnych składek na ubezpieczenia społeczne. Staramy się unikać kosztów jak ognia. Szara strefa wydaje się w takim momencie idealnym wyjściem, ale trzeba przyznać, że działanie w niej jest bardzo ryzykowne i często kończy się sporymi konfliktami z prawem. Oczywiście przenoszenie do niej funkcjonowania biznesu jest poparte typowo ekonomicznymi czynnikami. Ludzie po prostu nie radzą sobie z wciąż rosnącymi składkami na ubezpieczenia społeczne. Nie mamy też często wyjścia, jeżeli chcemy godnie żyć. Zazwyczaj przepisy ścigają sumiennie takie osoby, które wyszły poza legalny obszar gospodarki, ale większość działań jest nieskuteczna, ponieważ ktoś kto funkcjonuje w szarej strefie dba przede wszystkim o to, aby nikt go nie wykrył. Na pewno nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale trzeba przyznać, że zarządzanie krajem nie napawa optymizmem stąd też wyżej opisywany problem. Podsumowując, jeżeli stopa podatkowa obniżyłaby się w Polsce wtedy na pewno więcej osób przechodziłoby do legalnego funkcjonowania. Jednak widząc jak państwo źle gospodaruje pieniędzmi nie ma się czemu dziwić w zakresie przechodzenia ludzi do szarej strefy. To po prostu jedyne racjonalne rozwiązanie.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.

ZADANIA PUBLICZNE

Przez zadania publiczne rozumieć będziemy zadania (obowiązki) praw­nie nałożone na organy władzy publicznej. Katalog zadań publicznych (nie­istniejący zresztą w zwartej postaci) możemy traktować jako wykaz szcze­gólnego rodzaju usług, do których świadczenia zobowiązane są organy władzy publicznej. Wykaz zadań publicznych stanowi więc swoiste zobo­wiązanie organów władzy wobec społeczeństwa, uzasadniające z jednej strony przyznanie władzom publicznym kompetencji niezbędnych do wyko­nania tych zadań, a z drugiej — ponoszenie przez obywateli obciążeń umoż­liwiających sfinansowanie działalności władz publicznych. Zakres zadań publicznych zależy od przyjętych rozwiązań ustrojowych. Zgodnie z powszechnie przyjmowaną we współczesnych demokracjach dok­tryną pomocniczości państwa, „władza powinna przejmować tylko te zadania, których nie są w stanie wykonać sami obywatele”.

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.

ZADANIA PAŃSTWA Z ZAKRESU SZKOLNICTWA

W istotny sposób zakres zadań publicznych rozszerzany jest przez rosnącą urbanizację, wymuszają­cą konieczność przejmowania przez władze publiczne wielu zadań z zakre­su tzw. usług komunalnych. We współczesnych państwach zakres zadań publicznych jest jednak znacznie szerszy, obejmuje bowiem również takie dziedziny, w których — przynajmniej z „technicznego” punktu widzenia — łatwo można sobie wy­obrazić świadczenie usług na zasadach rynkowych, lecz które — z różnych względów — powszechnie uznawane są za zakres niezbędnej działalności państwa. Dobrymi przykładami są zadania państwa z zakresu szkolnictwa (zwłaszcza podstawowego i średniego), ochrony zdrowia (choć dotychczas nie udało się znaleźć zadowalającego modelu wykonywania tych zadań) oraz upowszechniania kultury i sportu. 

Witam! Nazywam się Jakub Woźniak i jestem wykładowca na wydziale finansów i ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzenie tego bloga to obok sportu i filmów, jedna z moich największych pasji i form komunikacji.